Dostarczenie usługi długoterminowej rejestracji EKG wraz z dostępem do systemu telemedycznego

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614740)

Client
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
Phone
91 48 00 779,
Fax
91 48 00 769
www
https://www.pum.edu.pl/
E-Mail
przetargi@pum.edu.pl,
Created
2021-04-07

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 48 00 779, fax. 91 48 00 769 REGON 28888600000000 https://www.pum.edu.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostarczenie usługi długoterminowej rejestracji EKG wraz z dostępem do systemu telemedycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na rejestracji sygnału EKG z wykorzystaniem kamizelek posiadających wbudowane elektrody niewymagające przyklejenia do ciała pacjenta oraz udostępnienie odczytów poprzez aplikację webową na PC za pośrednictwem systemu telemedycznego. 2.Badaniem objętych będzie 1000 kobiet, z czego 500 na terytorium Polski i 500 na terytorium Niemiec. Badanie 1 pacjentki będzie trwało do 30 dni, w zależności od szybkości wykrycia anomalii. 3.Celem przeprowadzenia badań jest uzyskanie danych na temat częstości występowania zaburzeń rytmu serca i ich typów. 4.Badania prowadzone będą przez 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 20% wartości zamówienia. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)dostarczenie 1 600 szt. kamizelek, 200 szt. do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, pozostałe 1400 w odstępach miesięcznych, 2)dostarczenie 70 zestawów (kompletów) składających się z: a.2 szt. rejestratorów EKG, b.1 szt. stacji dokującej, 3)udostępnienie platformy z dostępem do wyników badań poprzez aplikację webową, 4)usługę przeszkolenia użytkowników, 5)dostawę podręcznika użytkownika i administratora do zamawianego produktu, 6)udzielenie gwarancji, usługi wsparcia i opieki serwisowej do systemu, 7)zgranie zapisów EKG i przekazanie zamawiającemu, jednorazowo - po zakończeniu badań wszystkich uczestników

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33123200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information