Zarządzenie obiektami gminnymi

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614739)

Client
Gmina Lwówek Śląski
State
dolnośląskie
Address
59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego
Phone
756 477 888
Fax
756 477 889
E-Mail
urzad@lwowek.home.pl
Created
2021-04-07

Gmina Lwówek Śląski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lwówek Śląski al. Wojska Polskiego 59-600 Lwówek Śląski dolnośląskie tel. 756 477 888 fax. 756 477 889 REGON 53064300000000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zarządzenie obiektami gminnymi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania obiektami gminnymi w podziale na części: Część I „Zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” - Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie Składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach dolnych, gmina Lwówek Śląski. Składowisko odpadów zlokalizowane jest w miejscowości Płóczki Dolne, położone jest na działkach nr: 382/21 obręb Płóczki Dolne o powierzchni 5,93 ha; 385/7 obręb Płóczki Dolne o powierzchni 0,45 ha; 385/8 obręb Płóczki Dolne o powierzchni 0,08 ha; 382/18 obręb Płóczki Dolne o powierzchni 2,34 ha Część II „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim” - Przedmiotem zamówienia jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska miejskiego, wydzieloną dz. nr 557/1, 557/2 obręb 1 Lwówek Śląski.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90531000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information