Zakup i sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego i podkładów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614738)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-375 Kielce, Wojska Polskiego 51
Phone
41 3493500, 3493521,
Fax
413 493 505
www
zozmswiakielce.pl
E-Mail
m.waclawik@zozmswiakielce.pl, s.zak@zozmswiakielce.pl
Created
2021-04-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce świętokrzyskie tel. 41 3493500, 3493521, fax. 413 493 505 REGON 290391139 zozmswiakielce.pl

I.2) Type of contracting: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego i podkładów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego i podkładów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Dane wskazane w załączniku nr 1 są danymi szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy towar do Zamawiającego na swój koszt, ryzyko utraty i uszkodzenia. Zafakturowany asortyment powinien zostać oznaczony numerem Umowy. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp. posłużył się następującą nazwą oraz kodem określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): • 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, • 33761000-2 Papier toaletowy, • 33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk. 4. Jeżeli w SIWZ lub którymkolwiek załączniku do niej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru, normy lub produktu, znaku towarowego lub produktu oznacza to, że Zamawiający nie był w stanie za pomocą dostatecznie dokładnych określeń opisać przedmiotu zamówienia i służy jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania dostawy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z cechami i efektem końcowym opisanym w niniejszej SIWZ. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkty o właściwościach zgodnych (nie gorszych niż), nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne wymagane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33760000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information