Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Sobótka

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614736)

Client
Gmina Sobótka
State
dolnośląskie
Address
55-050 Sobótka, Rynek 1 1
Phone
071 3162043 do 045
Fax
071 3162123
E-Mail
przetargi@sobotka.pl
Created
2021-04-07

Gmina Sobótka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sobótka Rynek 1 1 55-050 Sobótka dolnośląskie tel. 071 3162043 do 045 fax. 071 3162123 REGON 93193511200000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Sobótka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Sobótka. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sobótka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie nnw sołtysów. 3.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sobótka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) ubezpieczenie Zielona Karta. 3.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Sobótka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information