Dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614733)

Client
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
State
śląskie
Address
44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
Phone
324 328 138
Fax
324 328 169
www
https://psychiatria.com
E-Mail
zam.publiczne@psychiatra.com
Created
2021-04-07

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33 44-201 Rybnik śląskie tel. 324 328 138 fax. 324 328 169 REGON 29293600000000 https://psychiatria.com

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information