„Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” w ramach projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”, współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614728)

Client
Muzeum Sztuki w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36
Phone
42 633-97-90 w 33
Fax
42 632 99 41
www
www.msl.org.pl
E-Mail
muzeum@msl.org.pl, zamowienia@msl.org.pl
Created
2021-04-07

Muzeum Sztuki w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36 90-734 Łódź łódzkie tel. 42 633-97-90 w 33 fax. 42 632 99 41 REGON 27750000000000 www.msl.org.pl

I.2) Type of contracting: Samorządowa instytucja kultury

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” w ramach projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”, współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” tj.: dostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Muzeum Sztuki w Łodzi, w szczególności: • Wyposażenie serwerowni: serwer (1 szt.), NAS (3 szt.), dyski (24 szt.) • Zakup i zainstalowanie nowego programu do ewidencji zasobów • Dodatnie nowych funkcji istniejącemu portalowi 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72320000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information