Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIKdo Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; „Nowa szkoła, nowe możliwości –podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” (poddziałanie11.1.4 RPO WSL 2014-2020)”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614726)

Client
Prezydent Miasta Tychy
State
śląskie
Address
43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
Phone
(032) 7763333
Fax
(032) 7763344
www
https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta
E-Mail
poczta@umtychy.pl
Created
2021-04-07

Prezydent Miasta Tychy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Prezydent Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy śląskie tel. (032) 7763333 fax. (032) 7763344 REGON 51592200000000 https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIKdo Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; „Nowa szkoła, nowe możliwości –podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” (poddziałanie11.1.4 RPO WSL 2014-2020)”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnychoraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach w ramach projektu pn.„Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowejnr 21 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020). Zamówienie podzielono nanastępujące części (zadania): • Część I - zadanie nr 1 Zakup i dostawa artykułów biurowych ipapierniczych • Część II - zadanie nr 2 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z zakresutechnologii informacyjno-komunikacyjnych • Część III - zadanie nr 3 Zakup i dostawa materiałówmultimedialnych • Część IV - zadanie nr 4 Zakup i dostawa książek i podręczników • Część V -zadanie nr 5 Zakup i dostawa książek do nauki języków obcych • Część VI - zadanie nr 6 Zakup idostawa gier planszowych • Część VII - zadanie nr 7 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych donauki języka angielskiego • Część VIII - zadanie nr 8 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych •Część IX - zadanie nr 9 Zakup i dostawa maty edukacyjnej wraz ze szkoleniem Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48190000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information