Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz leków.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614725)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
podlaskie
Address
17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Phone
85 684 26 79
Fax
85 684 26 79
www
www.spzoz.hajnowka.pl
E-Mail
spzoz@onet.eu
Created
2021-04-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka podlaskie tel. 85 684 26 79 fax. 85 684 26 79 REGON 50582500000000 www.spzoz.hajnowka.pl

I.2) Type of contracting: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz leków.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, alkoholu etylowego oraz leków do SP ZOZ w Hajnówce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1a do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny: Kody CPV: 33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 24322510-5 alkohol etylowy 33693000-4 pozostałe produkty terapeutyczne 33692510-5 produkty odżywiania wewnątrzjelitowego 33692200-9 produkty do żywienia pozajelitowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33631600-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information