Nadzór techniczny nad instalacje tlenu medycznego w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach w okresie 30 dni.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614723)

Client
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
State
śląskie
Address
40-635 Katowice, Ziołowa 45
Phone
32 359 84 07,
Fax
32 202 95 01
www
www.bip.gcm.pl
E-Mail
postepowania@gcm.pl,
Created
2021-04-07

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ziołowa 45 40-635 Katowice śląskie tel. 32 359 84 07, fax. 32 202 95 01 REGON 12628608592700 www.bip.gcm.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór techniczny nad instalacje tlenu medycznego w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach w okresie 30 dni.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Nadzór techniczny nad instalacje tlenu medycznego w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach w okresie 30 dni , obejmujący następujące czynności: 1/ Gotowość do działania -pełnienie dyżuru telefonicznego codziennie, 24h na dobę, (7/24) w tym 2 konsultacje telefoniczne w godzinach 7:00-19:00, z czasem reakcji : dojazd do Szpitala tymczasowego w Pyrzowicach w czasie 1-3 godzin w celu podjęcia czynności serwisowych/ 30dni 2/ Dojazd do Szpitala Tymczasowego w Pyrzowicach w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego/ 30 dojazdów 3/ Czynności serwisowe specjalisty z uprawnieniami w zakresie instalacji tlenu medycznego/ 240 godzin 4/ Konsultacja telefoniczna ze specjalistą z uprawnieniami w zakresie działania instalacji tlenu medycznego w Szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach, ponad 2 konsultacje w ramach gotowości do działania określonej w pkt. 1 w godzinach 7:00-19:00/ 90 konsultacji Z każdego działania Wykonawca sporządzi raport serwisowy, który przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: techniczny@gcm.pl Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktycznie wykonanych czynności określonych w raporcie serwisowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85111700-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information