Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2021- 2022

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614719)

Client
Gmina Miasto Chełmża
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-140 Chełmża, ul. Gen. Hallera 2 2
Phone
056 675-22-91
Fax
056 675-21-22
E-Mail
gkmum@post.pl
Created
2021-04-07

Gmina Miasto Chełmża

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. Hallera 2 2 87-140 Chełmża kujawsko-pomorskie tel. 056 675-22-91 fax. 056 675-21-22 REGON 87111869000000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2021- 2022

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia „Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2021 – 2022” obejmuje wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych jezdni: masą mineralno- bitumiczną z otaczarki, masą mineralno- bitumiczną z recyklera, emulsją i grysami oraz równanie z wałowaniem dróg nieutwardzonych w granicach administracyjnych miasta Chełmży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót, stanowiący jednocześnie podstawę realizacji zadań, został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: Załącznik nr 5 - przedmiary robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information