Usługa subskrypcji w oparciu o rozwiązanie Citrix ADC VPX 3000 Mbps Premium CSP HA, dla co najmniej 2 000 użytkowników

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614718)

Client
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
State
mazowieckie
Address
26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 1
Phone
48 367 36 21
Fax
48 367 36 73
www
www.cpd.mf.gov.pl
E-Mail
Anna.Szklarska@cpd.mofnet.gov.pl
Created
2021-04-07

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 1 26-601 Radom mazowieckie tel. 48 367 36 21 fax. 48 367 36 73 REGON 14263627400000 www.cpd.mf.gov.pl

I.2) Type of contracting: Państwowa jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa subskrypcji w oparciu o rozwiązanie Citrix ADC VPX 3000 Mbps Premium CSP HA, dla co najmniej 2 000 użytkowników

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi subskrypcji w oparciu o rozwiązanie Citrix ADC VPX 3000 Mbps Premium CSP (dalej: „Usługi”), dla co najmniej 2 000 użytkowników.Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe realizowane w terminie 4 miesięcy od daty podpisania Umowy, oraz zamówienie z tytułu prawa opcji realizowane jako dodatkowe maksymalnie 4 miesiące od zakończenia realizacji zamówienia podstawowego na warunkach jak w zamówieniu podstawowym. W celu uruchomienia prawa opcji, Zamawiający złoży Wykonawcy zawiadomienie o uruchomieniu prawa opcji w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78 (1) k.c. (przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej), nie później 30 dni przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego. Prawo opcji może obejmować od 1 do 4 miesięcy świadczenia usługi. W ramach Usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego w Warszawie oraz zdalnie; 2) obsługi zainstalowanej Usługi poprzez dokonywanie dodatkowej instalacji, konfiguracji, parametryzacji; 3) zagwarantowania świadczenia wsparcia przez osoby przeszkolone i posiadające wiedzę na temat Usługi; 4) obsługi zgłoszeń dotyczących braku dostępu do Usługi poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie,; 5) w przypadku uzyskania wiedzy przez Wykonawcę o wystąpieniu awarii/błędu Usługi, Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie, do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii/błędu; 6) naprawy awarii/błędu Usługi do 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/błędu do Wykonawcy, potwierdzone protokołem Odbioru Usunięcia awarii/błędu. Szczegółowo przedmiot zamówienia, warunki płatności zostały określone w zaproszeniu oraz wzorze Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information