Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, dzierżawa wirówek, inkubatora, statywu roboczego, pipety automatycznej, aparatu do identyfikacji lekowrażliwości i aparatu do posiewu krwi dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614717)

Client
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
State
wielkopolskie
Address
61-553 Poznań, Jana Spychalskiego 34
Phone
618 357 901,
Fax
618 334 651
E-Mail
zp@posir.poznan.pl,
Created
2021-04-07

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań wielkopolskie tel. 618 357 901, fax. 618 334 651 REGON -0000000000000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, dzierżawa wirówek, inkubatora, statywu roboczego, pipety automatycznej, aparatu do identyfikacji lekowrażliwości i aparatu do posiewu krwi dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, dzierżawa wirówek, inkubatora, statywu roboczego, pipety automatycznej, aparatu do identyfikacji lekowrażliwości i aparatu do posiewu krwi dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Zadanie nr 1 Dostawa materiałów do immunologii transfuzjologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu za-mówienia jest zawarty w załączniku nr 1 stanowiących integralną część SIWZ. CPV: 33696500 Zadanie nr 2.Dostawa testów (podłoży) . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w za-łączniku nr 2, stanowiącym integralną część SIWZ. CPV: 33696500

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information