PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY MAGAZYNOWEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MAGAZYN Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ (WLZ) W RAMACH ZADANIA P.N. UTWORZENIE OBWODU DROGOWEGO W OPOLU LUBELSKIM

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614711)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
lubelskie
Address
20-207 Lublin, ul. Turystyczna
Phone
817 495 300
Fax
817 495 341
www
www.zdw.bip.lubelskie.pl
E-Mail
dzp@zdw.lublin.pl
Created
2021-04-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Turystyczna 20-207 Lublin lubelskie tel. 817 495 300 fax. 817 495 341 REGON 16771100000000 www.zdw.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Samorządowa jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY MAGAZYNOWEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MAGAZYN Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ (WLZ) W RAMACH ZADANIA P.N. UTWORZENIE OBWODU DROGOWEGO W OPOLU LUBELSKIM

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamierzenie budowlane dotyczy remontu i przebudowy budynku istniejącej wiaty magazynowej ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn, zlokalizowanej na działkach Nr ewid. 29/1 i 33/10 przy Alei 600 – Lecia w Opolu Lubelskim. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, w konstrukcji stalowej, obmurowanej bloczkiem betonowym, z dachem konstrukcji stalowej, przykryty blachą trapezową. W wyniku przebudowy powstanie budynek o powierzchni zabudowy: 160,31 m² i kubaturze 926,80 m³. budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną. 2. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: 1) W zakresie branży budowlanej: a. wykonanie robót rozbiórkowych oraz robót ziemnych, b. wykonanie ław oraz stóp fundamentowych betonowych, c. wykonanie słupów żelbetowych, d. wykonanie zbrojenia ław i stóp oraz trzpienia i wieńca, e. wykonanie robót izolacyjnych fundamentów, f. wykonanie robót murarskich i murowych, g. wzniesienie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, h. wykonanie konserwacji konstrukcji stalowej dachu, i. wykonanie pokryć dachowych, j. ułożenie rynien wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, k. roboty elewacyjne, l. wykonanie stolarki budowlanej, m. wykonanie podłóg, n. wykonanie tynków wewnętrznych 2) W zakresie branży elektrycznej: a. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego, b. Montaż oraz sprawdzenie rozdzielni elektrycznej, c. Ułożenie okablowania elektrycznego, d. Wykonanie osprzętu instalacyjnego, e. Montaż opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem pomiaru natężenia, f. Wykonanie ochrony odgromowej, uziemienia i połączeń wyrównawczych 3) Wszystkie materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wykorzystania stanowią własność Wykonawcy i Wykonawca zagospodaruje je we własny, zakresie. 4) Materiały pochodzące z demontażu konstrukcji stalowej pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania stanowią własność Zamawiającego. 5) Kolor blachy dachowej i elewacyjnej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262700-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information