Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38.

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3614704)

Client
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11
Phone
713 606 000
Fax
713 606 497
www
www.zus.pl
E-Mail
beata.skora@zus.pl
Created
2021-04-07

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu ul. Pretficza 11 50-930 Wrocław dolnośląskie tel. 713 606 000 fax. 713 606 497 REGON 17756002600000 www.zus.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (wraz z terenami przylegającymi do budynku) zlokalizowaną w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38. Budynek posadowiony jest na nieruchomości o powierzchni 0,3968 ha, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 43/3, położoną w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38. Budynek biurowy o łącznej powierzchni 4 334,48 m2 stanowi siedzibę trzech instytucji, które użytkują wspólnie 765,33 m² powierzchni budynku oraz 900 m² terenu zewnętrznego. Powierzchnia biurowa zajmowana przez poszczególnych użytkowników (bez części wspólnej) to 3 569,15 m2 i jest podzielona następująco: ZUS Inspektorat w Oleśnicy zajmuje 1 192,11 m2 (udział procentowy: 33,40 %),Urząd Skarbowy w Oleśnicy zajmuje 1 440,43 m2 udział procentowy: 40,36 %),Oddział PZU S.A. w Oleśnicy zajmuje 936,61 m2 (udział procentowy: 26,24 %). Zakres obowiązków Wykonawcy: 1) Zapewnienie obsługi umowy przez osobę posiadającą obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości zgodnie z art. 186 ust. 3 i 4 o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.); 2) Zapewnienie eksploatacyjnej obsługi nieruchomości, w ramach której świadczone będą usługi: a) utrzymania czystości i należytego porządku części wspólnej budynku wraz z terenem zewnętrznym, b) ochrony posesji, c) technicznej obsługi nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. z 2020 r. poz. 471 ze zm.) zwanej dalej „Prawo budowlane”, d) terminowego przeprowadzania przeglądów stanu nieruchomości i urządzeń, e) konserwatorskie zapewnione przez rzemieślnika będącego do dyspozycji Zamawiającego na terenie obiektu w godz. od 8.00 – 12.00.; 3) Prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych nieruchomości; 4) Wykonywanie czynności prawnych oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zarządzaną nieruchomością; 5) Zapewnienie dostępu do dokumentacji wytworzonej w trakcie pełnienia zarządu nad nieruchomością.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 70330000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information