Budowa brakującej sieci wodociągowej w msc. Górki Napękowskie.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570914)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-08-05

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa brakującej sieci wodociągowej w msc. Górki Napękowskie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: a) wykonanie robót budowalnych polegających na budowie: - wodociągu PE110 – 250 mb - zakres robót obejmuje budowę wodociągu na długości: od działki nr 1307 do hydrantu znajdującego się na działce nr 1313 (po stronie północna drogi) oraz do końca działki nr 144 (po stronie południowej drogi). b) uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Szczegółowy opis tej części zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych na jej podstawie, oraz warunki realizacji i rozliczeń, zawierają: - wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 - projekt budowlany stanowiący załącznik Nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 6 - przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 7

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące zł 00/100 )

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information