Budowa węzła cieplnego trzyfunkcyjnego c.o. c.t. i c.w. budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570906)

Client
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
02-133 Warszawa, Al. Krakowska 257
Phone
022 4434200, 022 4434330
Fax
022 4434203
www
www.ud-wlochy.waw.pl
E-Mail
agrzymala@um.warszawa.pl, adebowska@um.warszawa.pl
Created
2020-08-05

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dzielnica Włochy m.st. Warszawy Al. Krakowska 257 02-133 Warszawa mazowieckie tel. 022 4434200, 022 4434330 fax. 022 4434203 REGON 01525966300179 www.ud-wlochy.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa węzła cieplnego trzyfunkcyjnego c.o. c.t. i c.w. budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie węzła cieplnego trzyfunkcyjnego c.o., c.t. i c.w., w pomieszczeniu, w którym obecnie znajduje się kotłownia olejowa. Wszystkie istniejące urządzenia kotłowni olejowej przeznaczone są do demontażu tj. dwa kotły domobloc wraz z pompami, zasobniki c.w., automatyki c.o. i c.w., Reflex, rurociągi Dn 65-100 mm, odmulacz, istniejące rozdzielacze dla instalacji c.o., c.t., ccw oraz zbiorniki na olej opałowy w pomieszczeniu magazynu paliw wraz z rurociągami (z tym że do momentu uruchomienia węzła cieplnego należy pozostawić jeden z dwóch kotłów do pracy eksploatacyjnej w celu ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody, z możliwością wystąpienia przerw wynikających z konieczności wykonania niezbędnych robót dostosowawczych). Zamawiający informuje, iż możliwe jest odbycie wizyty (wizji lokalnej) w Urzędzie Dzielnicy Włochy w celu zapoznania się z istniejącym stanem instalacji w terminie do upływu terminu składania ofert. Wizyta jest możliwa po uprzednim umówieniu jej z pracownikami Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Włochy pod numerami telefonów: 22 44 34 239 lub 22 44 34 235, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, tj. obowiązkowo w maseczkach lub innych okryciach zasłaniających usta i nos. 2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy) 1)Zgodnie z § 6 ust. 16 Wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Umowy w całym okresie jej trwania, w zakresie robót instalacyjnych, montażowych, robót ziemnych, odtworzeniowych przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. ze zm.), KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232142-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information