Obozowisko kontenerowe wymiana drzwi i okien w budynkach 536, 537, 543, 545, 542

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570902)

Client
Jednostka Wojskowa 3711
State
podkarpackie
Address
39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1 1
Phone
15 816 22 06
Fax
15 816 22 06
E-Mail
33WOG.zamowienia_publiczne@wp.mil.pl
Created
2020-08-05

Jednostka Wojskowa 3711

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Jednostka Wojskowa 3711 ul. Anieli Krzywoń 1 1 39-460 Nowa Dęba podkarpackie tel. 15 816 22 06 fax. 15 816 22 06 REGON 18069282800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obozowisko kontenerowe wymiana drzwi i okien w budynkach 536, 537, 543, 545, 542

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac związanych z wymianą drzwi i okien w budynkach nr 536, 537, 543, 545, 542 w Nowej Dębie. 2. Zakres przewidzianych prac obejmuje: a) Wymianę drzwi, czyli: zdemontowanie skrzydła drzwi, wykucie ościeża drzwi, oczyszczenie i ułożenie materiałów metalowych uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i okiennych wraz z przekazaniem odpadów metalowych na magazyn SOI Nowa Dęba, utylizacja pozostałych materiałów na koszt Wykonawcy, wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. b) Wymianę okna, czyli: zdemontowanie okna, wstawienie nowego okna o wymiarach 750x1000. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information