Dostawa robotów edukacyjnych do szkół i przedszkoli w Bielsku-Białej w ramach zadania budżetu obywatelskiego "Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach" (z podziałem na 3 części)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570897)

Client
Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, Akademii Umiejętności 1
Phone
334 992 300,
Fax
334 992 322
www
www.bip.mzo.bielsko.pl
E-Mail
kslowinska@mzo.bielsko.pl ,
Created
2020-08-05

Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty Akademii Umiejętności 1 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 334 992 300, fax. 334 992 322 REGON 07281741000000 www.bip.mzo.bielsko.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa robotów edukacyjnych do szkół i przedszkoli w Bielsku-Białej w ramach zadania budżetu obywatelskiego "Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach" (z podziałem na 3 części)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa robotów edukacyjnych do szkół i przedszkoli w Bielsku-Białej w ramach zadania budżetu obywatelskiego "Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach" (z podziałem na 3 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w ZAŁĄCZNIKU I zawierającym informacje dotyczące ofert częściowych oraz formularzach asortymentowo-cenowych dla poszczególnych części zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information