Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno- medycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy:UMW/AZ/PN-86/20)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570893)

Client
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
State
dolnośląskie
Address
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 1
Phone
71 784 11 74; 784 11 73
Fax
71 784 00 45
www
www.umed.wroc.pl
E-Mail
monika.komorowska@am.wroc.pl
Created
2020-08-05

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ul. Pasteura 1 1 50-367 Wrocław dolnośląskie tel. 71 784 11 74; 784 11 73 fax. 71 784 00 45 REGON 00028898100000 www.umed.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno- medycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy:UMW/AZ/PN-86/20)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Podane w Formularzu asortymentowo cenowym (załączniki nr 2 do SIWZ) ilości stanowią tylko prognozę, potrzebną do porównania ofert. Zamawiający nie zobowiązuje się do wykupienia poszczególnych artykułów w ilości przedstawionej w Formularzach asortymentowo-cenowych, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami przyszłych użytkowników – Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, każdorazowo w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych (tj.: od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania pisemnego zamówienia (drogą elektroniczną lub faksem). Zamawiający wymaga, by oferowane artykuły posiadały odpowiednie atesty, znaki jakościowe i były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz spełniały wymogi zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33631600-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information