Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miasta i Gminy Gąbin

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570890)

Client
Urząd Miasta i Gminy Gąbin
State
mazowieckie
Address
09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16
Phone
242 674 164
Fax
242 674 164
www
bip.gabin.pl
E-Mail
urzad-inwestycje@gabin.pl
Created
2020-08-05

Urząd Miasta i Gminy Gąbin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16 09-530 Gąbin mazowieckie tel. 242 674 164 fax. 242 674 164 REGON 52843900000000 bip.gabin.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miasta i Gminy Gąbin

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miasta i Gminy Gąbin. Szacowana liczba osób do ubezpieczenia wynosi 280. Zakres ubezpieczenia: Zgon Ubezpieczonego (zgon naturalny) Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału lub udaru mózgu Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunik. przy pracy Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany: - nieszczęśliwym wypadkiem (za każdy 1% uszczerbku) Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany: - zawałem serca lub udarem mózgu (za każdy 1% uszczerbku) Zgon małżonka Ubezpieczonego Zgon małżonka Ubezpieczonego wskutek NW Zgon rodziców Ubezpieczonego/rodziców małżonka Ubezpieczonego Zgon dziecka Zgon noworodka Urodzenie dziecka Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego Poważne zachorowanie Ubezpieczonego Poważne zachorowanie Małżonka Ubezpieczonego Trwała niezdolność do pracy Leczenie specjalistyczne Operacje Chirurgiczne (najniższa możliwa pojedyncza wypłata z tytułu operacji chirurgicznej) Leczenie szpitalne ubezpieczonego Rozszerzenie odpowiedzialności: RP plus kraje UE w związku z chorobą w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (od 1 do 14 dnia) w związku z wypadkiem komunikacyjnym (od 1 do 14 dnia) w związku z wypadkiem przy pracy (od 1 do 14 dnia) w związku z wypadkiem komunikacyjnym przy pracy (od 1 do 14 dnia pobytu) w związku z zawałem serca lub udarem mózgu (od 1 do 14 dnia) w związku z zawałem serca lub udarem mózgu (od 15 dnia pobytu) w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, przy pracy (od 15 dnia pobytu) pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (jednorazowo) świadczenie za rekonwalescencję (dziennie) Prawo do indywidualnej kontynuacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information