Zakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła Plus

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570889)

Client
Gmina Sulęczyno
State
pomorskie
Address
83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26
Phone
58 685 63 63
Fax
58 685 63 98
www
www.suleczyno.pl
E-Mail
info@bip.suleczyno.pl
Created
2020-08-05

Gmina Sulęczyno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sulęczyno ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno pomorskie tel. 58 685 63 63 fax. 58 685 63 98 REGON 54862000000000 www.suleczyno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła Plus

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Zamówienie obejmuje: a) dostawę 36 szt. laptopów do Urzędu Gminy Sulęczyno; b) wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information