USŁUGA TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH POCZTY PNEUMATYCZNEJ ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570883)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
State
lubelskie
Address
21-400 Łuków, ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3
Phone
257 989 074
Fax
257 989 074
www
www.spzoz.lukow.pl
E-Mail
zp@spzoz.lukow.pl
Created
2020-08-05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego 3 21-400 Łuków lubelskie tel. 257 989 074 fax. 257 989 074 REGON 30647200000000 www.spzoz.lukow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO ORAZ DROBNYCH OPAKOWAŃ LEKÓW PRZY POMOCY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH POCZTY PNEUMATYCZNEJ ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługa obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu automatyzacji procesów logistyki wewnętrznej próbek medycznych zgodnie z potrzebami i specyfiką szpitala. • wykonanie kompletnej ITMB (Instalacji Transportu Materiału Biologicznego). • utrzymanie ITMB w stanie pełnej sprawności technicznej w okresie trwania umowy. • wsparcie eksperckie ze strony Wykonawcy w okresie trwania umowy. Usługa transportu w zakresie materiału biologicznego będzie się odbywała głównie z 11 punktów zlokalizowanych w oddziałach szpitala do punktu odbiorczego w laboratorium. Dodatkowo zakłada się transport pomiędzy punktami oddziałowymi oraz z laboratorium na oddziały oraz drobnych opakowań leków z apteki na oddziały. Usługa transportu będzie realizowana w cyklu 365 dni, 24 h na dobę, również z włączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy. Czas przesyłki liczony jako przyjęcie zlecenie nie powinien przekroczyć 15 minut, zaś jako fizyczny transport pomiędzy dwoma dowolnymi punktami 3 minut. Średnica rurociągu wymagana dla celów transportu to 110 mm. Opis rozwiązań technicznych poczty pneumatycznej zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60300000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium wynosi 3 000 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information