Przebudowa części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570839)

Client
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1 1
Phone
33 4971418
Fax
33 4971792
E-Mail
olmaj@um.bielsko.pl
Created
2020-08-05

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Pl. Ratuszowy 1 1 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 4971418 fax. 33 4971792 REGON 07218174100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka 30 w Bielsku-Białej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) organizację placu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, wycinkę krzewów; 2) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia (tj. rozbiórkę przęseł stalowych, płotu siatkowego, słupów murowanych, demontaż furtek i bram, skucie fragmentu cokołów ogrodzeniowych do poziomu chodnika, wywóz i utylizację materiałów porozbiórkowych); 3) wykonanie ogrodzenia systemowego; 4) uporządkowanie terenu (tj. plantowanie terenu z obsianiem trawą, odtworzenie nawierzchni dróg i chodników).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information