Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570832)

Client
Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
podkarpackie
Address
36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146 146
Phone
17 870121, 8701215,8701218
Fax
17 870121, 8701215
E-Mail
zgk@seth.pl
Created
2020-08-05

Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tkaczowa 146 146 36-040 Boguchwała podkarpackie tel. 17 870121, 8701215,8701218 fax. 17 870121, 8701215 REGON 69154931100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego nieużywanego ciągnika rolniczego o następujących parametrach: 3.1.1. charakterystyka techniczna: • Silnik 4 cylindrowy, pojemność nie mniejsza niż 3800 cm3 min. Euro 4, turbo, Intercooler, bez AdBlue, obroty znamionowe 2200 obr/min, moc min. 79 kW • Filtr powietrza z wyrzutnikiem pyłów • napęd na 4 koła i blokady mechanizmów różnicowych sterowane elektrohydraulicznie przyciskami • pompa hydrauliczna podwójna o wydajności łącznej min. 55 l/min (przy maksymalnych obrotach silnika) • rewers elektro-hydrauliczny z możliwością regulacji szybkości reakcji ciągnika, funkcja ,,Stop-Go”, z wielotarczowym sprzęgłem mokrym • Tłumik z wylotem bocznym na słupku kabiny • zbiornik paliwa min. 130 litrów • wentylator silnika ze sprzęgłem wiskotycznym • układ hamulcowy hydrostatyczny na 4 koła( tarcze w kąpieli olejowej) • układ kierowniczy z siłownikami dwustronnego działania z systemem redukcji obrotów koła kierownicy SDD • fotel amortyzowany pneumatycznie z regulacją do wagi, wysokości, opacia • fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa • kabina klimatyzowana • główny wyłącznik zasilania w kabinie • układ pneumatyki 1 i 2 obwodowy • tylny podnośnik udźwig nie mniej niż 4500 kg • felgi spawane • ramiona tylnego podnośnika i łącznik górny z zaczepami automatycznymi • 4 prędkości WOM 540-540 eco, 1000-1000 eco • Radio z wyjściem USB • hydraulika 3 sekcyjna z tyłu • przedni TUZ z 1 parą wyjść hydraulicznych sterowanych joystickiem • błotniki tylne z przyciskami sterownia TUZ +WOM • akumulator 12 V -100AH-650A • skrzynka narzędziowa 3.1.2 Dodatkowe wymagania a) Wykonawca powinien posiadać serwis stacjonarny w odległości od siedziby Zamawiającego wynoszącej nie więcej niż 100 km lub serwis mobilny. Koszty dojazdu serwisu będą kalkulowane według odległości od miasta wojewódzkiego najbliższego siedziby zamawiającego, b) Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie co najmniej jednego kierowcy c) okresowe przeglądy serwisowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji uwzględnione w cenie zakupu ciągnika d) Wykonawca musi przedstawić deklarację zgodności z CE na oferowany ciągnik, e) fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim i katalog części zamiennych, f) zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ciągnika w okresie gwarancji musi wynosić maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia (rozpoczęcie naprawy), a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, g) w przypadku awarii trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie ciągnik zastępczy lub pokryje koszty ciągnika wynajętego przez zamawiającego. 3.1.3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt w terminie do 14 dni od podpisania umowy. 3. B. Opis zamówienia - wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 3.1. Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy, 3.2. opłata wstępna 45% wartości przedmiotu leasingu, 3.3. po opłacie wstępnej 47 miesięcznych stałych rat leasingowych, 3.4. opłata końcowa 1% wartości netto przedmiotu leasingu, 3.5. nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, poza wprost wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, 3.6. wykup przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania 3.7. waluta leasingu – zł, 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 16000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information