Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570828)

Client
Gmina Wielopole Skrzyńskie
State
podkarpackie
Address
39-110 Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200 200
Phone
0-17 2214819 w. 45
Fax
0-17 2214830
www
www.wielopole.eu
E-Mail
kt@wielopole.itl.pl
Created
2020-08-05

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 200 39-110 Wielopole Skrzyńskie podkarpackie tel. 0-17 2214819 w. 45 fax. 0-17 2214830 REGON 69058198500000 www.wielopole.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I – owoce, warzywa, produkty mleczne, przyprawy, produkty zbożowe, pozostałe artykuły spożywcze; Część II – pieczywo i wyroby piekarskie; Część III – mięso, produkty mięsne, drób. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ „Formularz cenowy”, który należy złożyć wraz z ofertą. Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności, a w szczególności: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). Produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczane do zamawiającego w warunkach odpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej przewidzianych dla tego rodzaju produktów. Dostarczany towar nie może posiadać śladów zepsucia (nadgnicia, pleśni), uszkodzeń (zgniecenia, ubytków w strukturze danego produktu), a żywność paczkowana musi być dostarczana w opakowaniu oryginalnym producenta bez śladów uszkodzenia (rozdarcia, wydarcia, opakowania hermetyczne muszą posiadać prawidłowe właściwości). Dostarczane produkty winny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie późnej niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu, z zastrzeżeniem określonym w pkt 3.2 SIWZ. UWAGA! Wskazane w ramach zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 1a) są wiążące przez cały okres trwania umowy. Wykonawca musi zagwarantować dostawę wybranych artykułów spożywczych minimum trzy razy w tygodniu. Bez względu na w/w zapis Wykonawca będzie musiał dostarczyć zamówiony asortyment w ciągu dwóch dni od przekazania zamówienia drogą telefoniczną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information