Opracowanie Kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w celu wykonania remontu obiektów administrowanych przez 31 WOG

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570827)

Client
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
State
łódzkie
Address
95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85 85
Phone
42 750 20 98
Fax
42 750 21 01
E-Mail
sow4d_003@sow.mil.pl
Created
2020-08-05

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Konstantynowska 85 85 95-100 Zgierz łódzkie tel. 42 750 20 98 fax. 42 750 21 01 REGON 10106725600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie Kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w celu wykonania remontu obiektów administrowanych przez 31 WOG

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: opracowaniu kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w celu wykonania remontu obiektów administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu i dotyczyć będzie remontu budynków zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Leźnicy Wielkiej: 1) budynek nr 1, 2) budynek nr 74, 3) budynek nr 80, 4) budynek nr 94. Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) sporządzone zostaną w 3 egz. przy czym – 1 egz. w wersji elektronicznej ath, pdf. oraz 2 egz. w wersji papierowej dla każdego budynku i składać się będą z: 1) kosztorysów inwestorskich (przedmiar robót) w branżach: budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych (wod. – kan. went. mech.), 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla branż: budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych (wod. – kan. went. mech.), 3) szkiców poglądowych w zakresie usytuowania i przebiegu przewodów zasilających urządzenia, lokalizacji osprzętu, aparatury itp. koniecznych do określenia przedmiarów w branży budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, 4) opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności wykonanych kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z planowanym remontem ( w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information