Dostawa wanny z hydromasażem dla Polskiego Teatru Tańca.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570160)

Client
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański
State
wielkopolskie
Address
61-835 Poznań, ul. Kozia 4 4
Phone
061 8524241, 8524242
Fax
061 8532370
www
www.ptt-poznan.pl
E-Mail
zam.publ@ptt-poznan.pl
Created
2020-07-31

Polski Teatr Tańca - Balet Poznański

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Polski Teatr Tańca - Balet Poznański ul. Kozia 4 4 61-835 Poznań wielkopolskie tel. 061 8524241, 8524242 fax. 061 8532370 REGON 00027890700000 www.ptt-poznan.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wanny z hydromasażem dla Polskiego Teatru Tańca.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa wanny do masażu podwodnego i hydromasażu; dostarczenie, wniesienie, montaż, podłączenie do mediów i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Taczaka 8 oraz usunięcie odpadów powstałych w związku z realizacją dostawy. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information