Dostawa maszyn, narzędzi w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570157)

Client
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 15 15
Phone
89 527 67 92
Fax
89 527 67 94
www
www.zsb.internetdsl.pl
E-Mail
zsbolszt@poczta.internetdsl.pl
Created
2020-07-31

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Żołnierska 15 15 10-558 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 89 527 67 92 fax. 89 527 67 94 REGON 00019275500000 www.zsb.internetdsl.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa maszyn, narzędzi w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, narzędzi w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) hydrauliczna prasy do klejenia - 1 szt. 2) wilgotnościomierz do drewna i materiałów budowlanych - 1 szt. 3) frezarka górno wrzecionowa + zestaw 4 frezów - 1 szt. 4) Strug elektryczny - 1 szt. 5) Miernik wilgotności materiałów 1 szt. 6) Prościarka do drutów zbrojeniowych 14 rolkowa z rozwijakiem - 1 szt. 7) akumulatorowa pilarka ukosowa z adapterem sieciowym - 2 szt. 8) pilarka tarczowa - 3 szt. 9) narzędzia oscylacyjne z silnikiem bezszczotkowym -3 szt. 10) szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym - 3 szt. 11) laser krzyżowy + statyw - 2 szt. 12) gwintownica - 1 szt. 13) przecinarka do prętów zbrojeniowych - 1 szt. 14) betoniarka - 1 szt. 15) wciągarka łańcuchowa - 1 szt. 16) wciągarka elektryczna - 1 szt. 17) wstrząsarka - 1 szt. 18) waga precyzyjna - 2 szt. 19) przyrząd do badania gęstości obj.gruntów wg PN-88/B-04481,pkt.5.2.7 GOG 1 szt. 20) zamrażarka laboratoryjna - 1 szt. 21) dłutownica łańcuchowa - 1 szt. 22) wiertarkowkrętarka - 10 szt. 23) glebogryzarka spalinowa - 1 szt. 24) kody CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 44510000-8 - narzędzia, 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze, 42623000-9 - Frezarki, 42141410-6 - Wciągarki, 43414000-8 - Szlifierki, 38552000-9 - Mierniki elektroniczne, 38932000-7 - Mierniki wilgotności, 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne, 38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) zostały określone w tabeli nr 1 załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych z tym, że: 1) UWAGA!!! wymagane dane dla poszczególnych urządzeń są wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 w kol. 5) . 2) UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym nie trzeba wykazywać numerów katalogowych dodatkowego wyposażenia opisanego w tabeli nr 1 takich jak: statywy, dodatkowe akumulatory itp. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie oświadcza, iż do oferowanego urządzenia będą dołączone wszystkie pozostałe elementy wymienione w tabeli nr 1. W formularzu ofertowym należy wskazać informacje dla głównego urządzenia z zastrzeżeniem innych wymaganych informacji, o których mowa w tabeli 1 i formularzu ofertowym. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42652000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information