Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570153)

Client
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 15 15
Phone
89 527 67 92
Fax
89 527 67 94
www
www.zsb.internetdsl.pl
E-Mail
zsbolszt@poczta.internetdsl.pl
Created
2020-07-31

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Żołnierska 15 15 10-558 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 89 527 67 92 fax. 89 527 67 94 REGON 00019275500000 www.zsb.internetdsl.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) kalkulatorów graficznych na zajęcia -24 szt., 2) zestawu klocków matematycznych skrzynia (1000 + 500 szt., mini )- 3szt., 3) brył szkieletowych na zajęcia z kompetencji matematycznych - 9 szt., 4) zestawy komputer PC i monitor wraz z oprogramowaniem - 20 szt. 5) drukarka - 1 szt. 6) komputery All in One wraz z oprogramowaniem - 13 szt., 7) tablety wraz z etui - 10 szt., 8) wózek na tablety - 1 szt., 9) tablica multimedialna 65” - 2 szt., 10) wizualizer - 1 szt., 11) aparat fotograficzny - 1 szt. 12) tablica multimedialna 75” - 1 szt. 13) komputer przenośmy wraz z oprogramowaniem - 3 szt., 14) drukarka laserowa A3 - 2 szt. 3. Kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów, 38651000-3 Aparaty fotograficzne, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i/lub wersji oprogramowania /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca podaje wszystkie wymagane dane, które są wskazane w formularzu ofertowym. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30214000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information