Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570152)

Client
Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów
State
świętokrzyskie
Address
26-225 Gowarczów, Szkolna 22
Phone
48 6724003
Fax
48 6724003
www
gowarczow.bip.gov.pl
E-Mail
goeas_gowarczow@poczta.onet.pl
Created
2020-07-31

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów Szkolna 22 26-225 Gowarczów świętokrzyskie tel. 48 6724003 fax. 48 6724003 REGON 36604607900000 gowarczow.bip.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia. Dowóz dzieci na przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, maksymalny czas oczekiwania na zajęcia 20-30 minut, wykonawca zapewni w autobusie miejsca siedzące dla wszystkich uczniów oraz jedno miejsce dla opiekuna podczas wykonywanych przewozów, szczegółowe rozkłady jazdy ustala Wykonawca z dyrektorem szkoły. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć lekcyjnych, a także wszystkich zmian w czasie roku szkolnego, bilety miesięczne wykonawca dostarczy zgodnie z listą uczniów dostarczoną przez Zamawiającego, w takim terminie aby uczniowie posiadali bilet miesięczny od początku miesiąca na który został on wystawiony.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 10.08.2020 r. do godz. 9.00 (czasu lokalnego) w wysokości 5000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information