Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570151)

Client
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18 18
Phone
089 7672670
Fax
089 7670272
www
www.pwiklw.home.pl
E-Mail
i.koceba@pwiklw.home.pl
Created
2020-07-31

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 18 18 11-100 Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie tel. 089 7672670 fax. 089 7670272 REGON 51055470300000 www.pwiklw.home.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego zestawu składającego się z urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie (urządzenie zamontowane na samochodzie dostawczym typu furgon) dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmiński, sztuk 1. Samochód oraz urządzenie nowe, nieużywane, sprawne, nieuszkodzone, gotowe do pracy, bez konieczności poniesienia dodatkowych nakładów. 2. Realizacja zamówienia polega na: a) Nabyciu od zbywcy jednego nowego zestawu: urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie –zamontowanego na samochodzie dostawczym typu furgon, posiadającego cechy spełniające parametry wskazane w SIWZ, b) Oddaniu w/w zestawu Zamawiającemu do używania na czas określony, tj od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, c) Przeniesieniu własności zestawu na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu, po wniesieniu ostatniej raty leasingowej. d) Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użycia, w każdym elemencie, Zamawiający informuje, iż samodzielnie ubezpieczy przedmiot leasingu na czas trwania umowy leasingowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu oraz w zakresie wskazanym przez Finansującego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34136100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information