Świadczenie w roku szkolnym 2020/2021 usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Psarach-Kolonii 57, 29-145 Secemin

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570150)

Client
Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
State
świętokrzyskie
Address
29-100 Włoszczowa, Partyzanów 14
Phone
413944189
www
www.wloszczowa.eobip.pl
E-Mail
a.milewski@gmina-wloszczowa.pl
Created
2020-07-31

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie Partyzanów 14 29-100 Włoszczowa świętokrzyskie tel. 413944189 REGON 36604464300000 www.wloszczowa.eobip.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie w roku szkolnym 2020/2021 usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Psarach-Kolonii 57, 29-145 Secemin

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa dowożenia i odwożenia, wraz z zapewnieniem opieki na czas dowozu i odwozu, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w dni nauki szkolnej 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Włoszczowa do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Psarach-Kolonii 57, 29-145 Secemin, w tym: 4 dzieci niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich i innych z następujących miejscowości: Gościencin (1), Kurzelów (1), Włoszczowa (2) oraz 3 dzieci niepełnosprawnych z następujących miejscowości: Międzylesie (1), Bebelno Kolonia (1), Boczkowice (1). Dzienny przebieg – ok. 140 km Usługa przewozowa świadczona będzie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w dni nauki szkolnej (również w dni odpracowywania przez uczniów zajęć lekcyjnych), z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego – z możliwością przedłużenia umowy do dnia 31 lipca 2021 r., pod warunkiem wyrażenia przez co najmniej 2 rodziców/opiekunów woli uczęszczania dzieci do OREW w Zielonkach również w miesiącu lipcu 2021 r. Wykonawca winien dysponować minimum 2 samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które winny posiadać sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku poruszającemu się na wózku w postaci: wind lub najazdów teleskopowych dla wózków inwalidzkich z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzanie wózków do pojazdu oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków, pasy bezpieczeństwa biodrowo – barkowe do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków. Pojazdy oferowane do przewozu uczniów muszą być odpowiednio oznakowane i nie starsze niż 17 lat (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2003 r.). Pojazdy oferowane do przewozu uczniów muszą posiadać: a) aktualne badanie techniczne, b) opłacone polisy ubezpieczeniowe pojazdu OC i NNW. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanymi pojazdami (w tablice: „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie oraz żółte tablice z symbolem dzieci umieszczone z przodu i tyłu samochodu po lewej stronie), posiadającymi homologację, przystosowanymi do przewozu osób i uczniów niepełnosprawnych, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, stacjonarne mocowanie wózków inwalidzkich oraz ogrzewanie niezależne. 3. Przypuszczalna liczba objętych usługą uczniów 7 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych uczniów plus, minus 25%. 4. Opieka nad przewożonymi dziećmi winna być sprawowana przez osobę pełnoletnią posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. Opieka musi być sprawowana podczas każdego kursu. Dokładny rozkład dowozu i odwozu ustalony zostanie między Wykonawcą, a rodzicami lub opiekunami dzieci, w sposób zapewniający uczniom obecność w ośrodku w czasie trwania zajęć oraz przekazany do wiadomości Zamawiającego. Do obowiązku opiekuna będzie należało w szczególności: a) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do ośrodka, b) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z ośrodka do miejsc zamieszkania, c) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci podczas przejazdu, d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami i Dyrektorem OREW w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów, e) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewozu dzieci niezwłoczne poinformowanie rodziców lub opiekunów oraz Dyrektora OREW, f) dzieci należy zaprowadzić i odebrać od wychowawców. 5. Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym tras i kilometrów przewozu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information