Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2020/2021

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570143)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
State
mazowieckie
Address
26-600 Radom, ul. Graniczna 24 24
Phone
48 3655801 w. 231
Fax
48 38 15 061
www
http://pzd-radom.finn.pl
E-Mail
pzdp@tlen.pl
Created
2020-07-31

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 24 26-600 Radom mazowieckie tel. 48 3655801 w. 231 fax. 48 38 15 061 REGON 67200798700000 http://pzd-radom.finn.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2020/2021

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na dwie części: Część 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala, Wierzbica, Iłża oraz ulic leżących w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Iłża. Część 2: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Pionki, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew oraz ulic leżących w ciągu dróg powiatowych w m. Pionki i częściowo w mieście Skaryszew. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Tomie III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zestawienie rodzaju usług oraz planowanych ilości do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w Formularzach Kosztorysów ofertowych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Rzeczywista ilość jednostek obmiarowych wynikać będzie z panujących warunków atmosferycznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) dla części 1 - 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych), 2) dla części 2 - 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych),

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information