Wykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowni

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570141)

Client
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
State
mazowieckie
Address
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 3
Phone
022 6956015
Fax
022 6956019
www
www.mazowieckie.pl
E-Mail
smalaczek@mazowieckie.pl
Created
2020-07-31

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Pl. Bankowy 3/5 3 00-950 Warszawa mazowieckie tel. 022 6956015 fax. 022 6956019 REGON 01327262000000 www.mazowieckie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowni

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowni. W ramach zamówienia należy wykonać projekt techniczny instalacji strukturalnej, dedykowanej instalacji elektrycznej i serwerowni oraz roboty budowlane polegające na instalacji zaprojektowanego uprzednio okablowania (typu miedzianego co najmniej kategorii 6) jak również dostarczenie i zainstalowanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45314000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy zł). Sposób wniesienia wadium został określony w rozdziale VII SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information