Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570136)

Client
Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8 8
Phone
71 3684305
Fax
71 3419595
E-Mail
pawel.chudziak@tvp.pl; agnieszka.nowak-piotrowska@tvp.pl, kazimierz.rzesniowiecki@tvp.pl
Created
2020-07-31

Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 8 53-015 Wrocław dolnośląskie tel. 71 3684305 fax. 71 3419595 REGON 01041897300071

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) – w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information