Zakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570134)

Client
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1 1
Phone
087 6154444
Fax
087 6154445
www
http://www.powiatgoldap.pl/
E-Mail
starostwo.goldapskie@post.pl
Created
2020-07-31

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1 1 19-500 Gołdap warmińsko-mazurskie tel. 087 6154444 fax. 087 6154445 REGON 51143397600000 http://www.powiatgoldap.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem w ramach w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Dostawa urządzeń komputerowych: 1) Zestaw komputerowy typu laptop z oprogramowaniem – 47 sztuk 2) Oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością – 2 sztuki

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information