Przebudowa drogi gminnej nr 200420W w miejscowości Hruszew

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570133)

Client
Gmina Platerów
State
mazowieckie
Address
08-210 Platerów, ul. 3 Maja 5 5
Phone
83 3578447
Fax
83 3578447
www
www.platerow.com.pl
E-Mail
platerow@platerow.com.pl ; bla@platerow.com.pl
Created
2020-07-31

Gmina Platerów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Platerów ul. 3 Maja 5 5 08-210 Platerów mazowieckie tel. 83 3578447 fax. 83 3578447 REGON 00054436100000 www.platerow.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej nr 200420W w miejscowości Hruszew

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Początkiem opracowania jest km 1+150 tj. krawędź istniejącej drogi asfaltowej. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,00 m. Końcem opracowania jest km 1+770. Szczegóły rozwiązania pokazano w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SIWZ. Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,62 km b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 3 286,00 m2 c) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm – 3 286,00 m2 d) Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego – 3 100,00 m2 e) Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 5 cm po zagęszczeniu – 3 100,00 m2 f) Plantowanie i uzupełnianie poboczy z gruntu rodzimego – 1 240,00 m2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information