Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570131)

Client
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
State
lubuskie
Address
67-400 Wschowa, Rynek 1
Phone
655 408 600,
Fax
655 401 340
www
bip.gminawschowa.pl
E-Mail
przetargi@gminawschowa.pl,
Created
2020-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Rynek 1 67-400 Wschowa lubuskie tel. 655 408 600, fax. 655 401 340 REGON 52678800000000 bip.gminawschowa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu polegająca na dowożeniu dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wschowa, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, w komunikacji otwartej (transport regularny)- w oparciu o imienne bilety miesięczne oraz w komunikacji zamkniętej- transport regularny specjalny (dot. dzieci niepełnosprawnych). Przedmiot zamówienia obejmuje również odwożenie uczniów po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. 2.1. Część 1 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie Gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 2.2. Cześć 2 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 zamówienia – w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Część 2 zamówienia – w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information