Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2020 r. - VI „Przebudowa drogi powiatowej 5020S ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570129)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
State
śląskie
Address
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3 3
Phone
32 4517607; 32 4517415
Fax
32 4517607
E-Mail
inwestycje@pzd-wodzislaw.pl
Created
2020-07-31

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ul. Raciborska 3 3 44-361 Syrynia śląskie tel. 32 4517607; 32 4517415 fax. 32 4517607 REGON 27628641300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji powiatowych w 2020 r. - VI „Przebudowa drogi powiatowej 5020S ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji powiatowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5020S ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie”. Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru polegać będą na wykonaniu przebudowy jezdni i odwodnienia drogi na ogólnej długości 390 m. Parametry określające wielkość robót: • powierzchnia nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 2 546,35 m2, • długość krawężnika – 786,00 m • długość odwodnienia drogi – 100,00 m;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information