Naprawa wału przeciwpowodziowego rzeki Stradomka w miejscowości Łapanów

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570125)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
713 378 800,
Fax
713 285 048
www
www.wodypolskie.bip.gov.pl/
E-Mail
zamowienia@rzgw.wroc.pl,
Created
2020-07-31

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Grzybowska 80 00-844 Warszawa dolnośląskie tel. 713 378 800, fax. 713 285 048 REGON 36830257500000 www.wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Naprawa wału przeciwpowodziowego rzeki Stradomka w miejscowości Łapanów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zasypanie rozkopanego wału przeciwpowodziowego rzeki Stradomki w m. Łapanów oraz likwidacja wyrw w m. Grabie, gmina Łapanów. Prace powinny być wykonane przy niskim stanie wód w korycie potoku. Wykonawca jest zobowiązany w okresie prac do zabezpieczenia przeciwpowodziowego na odcinku prowadzonych prac. Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: - organizację robót oraz dojazd i dostarczenie sprzętu oraz materiałów do miejsca wbudowania, -ochronę przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, łącznie z uzyskaniem zgód właścicieli działek na przejazd oraz zaspokojenie ich roszczeń za poniesione z tego tytułu szkody, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po zakończeniu robót. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, - potwierdzenie uprawnionego geologa, że użyty grunt do zasypu może być wykorzystany do tego typu robót i odpowiada obowiązującym normom w tym zakresie, - wykonanie badań laboratoryjnych potwierdzających osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is. - naprawę ewentualnych szkód jakie powstaną w trakcie prowadzonych robót lub transportu materiałów i sprzętu na teren robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45246400-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information