Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach (2)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570124)

Client
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
State
śląskie
Address
44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21 21
Phone
32 238 55 30
Fax
32 238 55 27
www
www.gliwice.eu
E-Mail
za@um.gliwice.pl
Created
2020-07-31

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych Ul. Zwycięstwa 21 21 44-100 Gliwice śląskie tel. 32 238 55 30 fax. 32 238 55 27 REGON 27625533500000 www.gliwice.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach (2)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. „Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach (2)". Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji obejmuje: 1. nadzór autorski na terenie budowy, 2. nadzór autorski w siedzibie Nadzoru Autorskiego, 3. nadzór autorski (Rada budowy). Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, został ujęty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach, dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na stronie: https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,10465,, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Szczegółowy zakres prac nadzoru autorskiego) oraz załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy). Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II"

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71248000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information