Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 117016N na odcinku Pilnik-Nowosady

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570121)

Client
Gmina Lidzbark Warmiński
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-100 Lidzbark Warmiński, Krasickiego 1
Phone
897 673 274,
Fax
897 673 274
E-Mail
a.krynicka@gminalidzbark.com,
Created
2020-07-31

Gmina Lidzbark Warmiński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lidzbark Warmiński Krasickiego 1 11-100 Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie tel. 897 673 274, fax. 897 673 274 REGON 51074278700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 117016N na odcinku Pilnik-Nowosady

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 117016N na odcinku Pilnik-Nowosady i obejmuje : 1) roboty przygotowawcze (zdjęcie humusu, rozbiórki istniejących nawierzchni, wycinka drzew, i krzewów); 2) roboty ziemne; 3) wzmocnienie istniejącego podłoża; 4) wymiana gruntu na wskazanych odcinkach; 5) wykonanie ulepszenia konstrukcji jezdni i poboczy; 6) wyposażenie skrzyżowań z przepustami w bariery ochronne U14a; 7) uporządkowanie terenu przyległego. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa : projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ, dostępne na stronie internetowej biplidzbark.warmia.mazury.pl

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł, (słownie : piętnaście tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information