System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570120)

Client
Zarząd Transportu Miejskiego
State
mazowieckie
Address
00-848 Warszawa, ul. Żelazna 61
Phone
22 8268211 w. 224
Fax
22 8267006, 8272552
E-Mail
zamowienia@ztm.waw.pl
Created
2020-07-31

Zarząd Transportu Miejskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa mazowieckie tel. 22 8268211 w. 224 fax. 22 8267006, 8272552 REGON 12605780000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Głównym celem zamówienia jest dostarczenie rozwiązania klasy BPM, które służyć będzie do budowy Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD, który ma wspierając działalność ZTM w różnych obszarach biznesowych oraz wytworzenie przy jego pomocy i późniejsza eksploatacja pierwszej z Aplikacji Centralny Wewnętrzny Rejestr Umów (CWRU) wraz z interfejsami użytkownika w postaci Aplikacji webowej oraz Aplikacji mobilnej oraz integracjami ze wskazanymi systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi. System SEOD ma być możliwy do uzupełniania w przyszłości o kolejne Aplikacje, które funkcjonować będą w innych obszarach biznesowych jakie występują w działalności Zamawiającego. Uzupełnianie i rozbudowa SEOD bez zmian w jego architekturze ma być możliwa co najmniej do poziomu określonego w wymaganiu W8.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48771000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information