Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570110)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
State
mazowieckie
Address
01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1
Phone
22 8335696
Fax
22 8321835
www
https;//zgnzoliborz.waw.pl
E-Mail
mstrzelecka@zgnzoliborz.waw.pl
Created
2020-07-31

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz ul. Marii Kazimiery 1 01-641 Warszawa mazowieckie tel. 22 8335696 fax. 22 8321835 REGON 11104337000000 https;//zgnzoliborz.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz opracowań technicznych dla inwestycji), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę niezbędnych robót budowlanych, a także montaż i uruchomienie zewnętrznej windy osobowej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ II

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information