Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570106)

Client
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-053 Kraków, ul. Ciemna 6
Phone
122 988 108
Fax
124 306 440
www
www.nfz-krakow.pl, http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz
E-Mail
przetargi@nfz-krakow.pl
Created
2020-07-31

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ul. Ciemna 6 31-053 Kraków małopolskie tel. 122 988 108 fax. 124 306 440 REGON 15817985000320 www.nfz-krakow.pl, http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie Zamawiającemu pary jedno-modowych włókien światłowodowych w relacjach pomiędzy węzłami w Krakowie (Józefa – Racławicka, Racławicka – Batorego, Józefa – Batorego, Józefa – Wadowicka, Racławicka – Wadowicka) oraz połączenie sieci lokalnych Zamawiającego wysokowydajną siecią rozległą WAN w technologii MPLS, poprzez wydzielenie sieci prywatnej VPN w sieci Wykonawcy oraz utrzymywanie tego połączenia. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72700000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information