USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570099)

Client
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
State
dolnośląskie
Address
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 109
Phone
071 7658555
Fax
071 7658425
E-Mail
jsojka@wso.wroc.pl
Created
2020-07-31

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109 109 51-150 Wrocław dolnośląskie tel. 071 7658555 fax. 071 7658425 REGON 93038806200000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb i tłuszczy z separatorów w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym jego zakres i warunki realizacji, określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information