DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570097)

Client
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Phone
61 8310142, 8310242
Fax
61 8310107
www
www.orsk.ump.edu.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Created
2020-07-31

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147 61-545 Poznań wielkopolskie tel. 61 8310142, 8310242 fax. 61 8310107 REGON 00028885700000 www.orsk.ump.edu.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szwy syntetyczne,plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego lub pochodnych, powlekane, o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, stosowane do szycia skóry, zespoleń tkanki śródskórnej oraz podskórnej. Wchłonięcie masy szwu w okresie 40-50 dni Szwy z włókien poliestrowych, plecione, niewchłanialne, powlekane silikonem Naturalne szwy plecione, niewchłanialne, powlekane, stosowane do zespoleń skóry Szew jednnowłókienkowy (monofilament), materiał nici - kopolimer kwasu glikolowego ( z kaprolaktonem bądź innym związkami) wchłanialny, czas wchłaniania mieści się w przedziale 60-120 dni Syntetyczny szew, pleciony, powlekany, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i L-laktydu. Wymagane zachowanie początkowej siły podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach- minimum 75%, po 21 dniach- 30-50% , całkowita absorbcja masy szwu 50-80dni F. szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, wykonany z polidwuoksanonu lub homopolimeru Poli-p-dioksanonu, kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu lub materiału o równoważnych właściwościach. Okres pdtrzymywania tkankowego do 60 dni. Okres wchłaniania 180-210 dni. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - minimum 60% po 28 dniach - minimum 50%. Specjalistyczne szwy monofilamentowe, skórne oraz do zespoleń mikrochirurgicznych. Szwy poliamidowe oraz polipropylenowe Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny, wykonane z polipropylenu, polipropylenu z polietylenem lub polifluorkiem winylidenu. Wymagane dostarczenie nici z igłą kosmetyczną, odwrotnie tnącą z ostrzem precyzyjnym typu "micro-tip" stapler jednorazowy, sterylny, zawierający 35 zszywek, ze wskaźnikiem ilości zszywek. Uchwyt staplera o ergonomicznym kształcie zapewniający widoczność brzegów zszywanej rany. Zszywki o wymiarach 6,5-7,5mm x 3,5-5,0mm x 0,55-0,65 mm. 35 zszywek w magazynku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymogach został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej wyrobu, producenta oraz kodu katalogowego oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Zaoferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Muszą posiadać Deklaracje Zgodności i Certyfikaty CE. Muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Europejską VIII.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33141121-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information