Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570096)

Client
Gmina Żelechlinek
State
łódzkie
Address
97-226 Żelechlinek, Plac Tysiąclecia 1 1
Phone
44 7122712
Fax
44 7122770
www
www.zelechlinek.pl
E-Mail
zamowienia@zelechlinek.pl
Created
2020-07-31

Gmina Żelechlinek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Żelechlinek Plac Tysiąclecia 1 1 97-226 Żelechlinek łódzkie tel. 44 7122712 fax. 44 7122770 REGON 59064783600000 www.zelechlinek.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku”. W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: Etap I: 1. Roboty rozbiórkowe: 1) Wiatrołap i schody zewnętrzne, 2) Dach i poddasze, 3) Parter, 4) Piwnica, 2. Przebudowa i rozbudowa: 1) Stan zerowy (roboty ziemne, fundamenty, izolacje i zasypka – rozbudowa, izolacje ścian istniejących), 2) Stan surowy (piwnica, parter, poddasze, dach – konstrukcja, dach - pokrycie). Etap II: 1. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 1) Piwnice (ściany, sufity, posadzki), 2) Parter (ściany, sufity, posadzki), 3) Poddasze (ściany, sufity, posadzki), 4) Stolarka (stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka drzwiowa zewnętrzna, stolarka okienna); 2. Roboty wykończeniowe zewnętrzne: 1) Elewacja, 2) Elementy zewnętrzne; 3. Zagospodarowanie terenu: 1) Ogrodzenie. 2) Nawierzchnie utwardzone, 3) Wiata śmietnikowo- gospodarcza (roboty ziemne, fundamenty, stan surowy, stan wykończeniowy, zieleń), 4) Fundament pod pompy ciepła (roboty ziemne, fundamenty); 4. Instalacje sanitarne: 1) Zewnętrzna instalacja wodociągowa – roboty ziemne, 2) Zewnętrzna instalacja wodociągowa – roboty montażowe, 3) Kanalizacja sanitarna – instalacja zewnętrzna, 4) Kanalizacja sanitarna – instalacja wewnętrzna, 5) Instalacja wodociągowa wewnętrzna + cwu, 6) Instalacja pompy ciepła, 7) Instalacja c.o., 8) Wentylacja; 5. Instalacje elektryczne: 1) Oświetlenie terenu + wewnętrzna linia zasilająca + zasilanie wiaty, 2) Instalacje elektryczne wewnętrzne, 3) Instalacje: komputerowa, rzutnika multimedialnego, CCTV, 4) Instalacje SSWiN, 5) Mikroinstalacja fotowoltaiczna; 6. Wyposażenie (pracownie oraz sala prób i spotkań, pozostałe pomieszczenia, m.in. kuchnia, hol, szatnia, WC). Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w: 1) przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SIWZ , 2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SIWZ .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information