Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570091)

Client
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
State
wielkopolskie
Address
60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 18
Phone
61 8410508
Fax
61 8410629
E-Mail
anna.wojtkowiak@mapa.podgik-poznan.pl
Created
2020-07-31

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Jackowskiego 18 18 60-509 Poznań wielkopolskie tel. 61 8410508 fax. 61 8410629 REGON 30159181500000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem opracowania jest cyfryzacja dokumentacji przyjętej do PZGiK w 2017 r., tj. 3514 operatów technicznych (ok. 8,65 m.b.) oraz 5214 szkiców polowych, stanowiących część tych operatów. Szkice przechowywane są w zbiorczych teczkach. Operaty techniczne wraz z zawiadomieniami o wykonaniu prac i protokołami weryfikacji (poza szkicami) przechowywane są w zbiorczych kartonach. Pierwszą kartą każdej dokumentacji jest protokół z weryfikacji, na którym w górnej części znajduje się ostatnia część identyfikatora P.3021.2017.n (dla P.3021.2017.1 na protokole znajdzie się nr 1). Każda odrębna dokumentacja jest spięta zszywką lub spinaczem. Ogólny błąd szacowania ilości materiałów ≤10%, Szacuje się, że w formacie A4 jest 80% dokumentacji. Cyfryzacja rozumiana jest jako: 1.1. opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu, 1.2. digitalizację dokumentacji zasobu, 1.3. opatrzenie materiału zasobu odpowiednią klauzulą xml, 1.4. odpowiednie nazewnictwo plików, 1.5. uporządkowanie przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium, 1.6. podpięcie każdego dokumentu w postaci elektronicznej do bazy PZGiK, 1.7. uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument, w tym utworzenie obiektów typu „Zasięg zasobu geodezyjnego” oraz nadanie georeferencji odrębnie każdemu szkicowi polowemu 1.8. sporządzenie operatu technicznego z wykonanej pracy, 1.9. skuteczne załadowanie zdigitalizowanych dokumentów zasobu do repozytorium. Przedmiotem cyfryzacji nie są zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz protokoły weryfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72310000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information