Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu przeciwdziałania Covid-19

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570084)

Client
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
Phone
225 251 243
Fax
225 251 279
www
www.meditrans.waw.pl
E-Mail
agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl
Created
2020-07-31

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa mazowieckie tel. 225 251 243 fax. 225 251 279 REGON 29467400000000 www.meditrans.waw.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu przeciwdziałania Covid-19

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z zakresu przeciwdziałania Covid-19, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Realizacja usługi w związku z umową nr W/UMWM-UF/UM/ZD/1199/2020 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych, w tym w szczególności zapewnienie kadry merytorycznej, materiałów dydaktycznych: prezentacji, filmów (z fantomami do symulacji wysokiej wierności) i testu z tematyki Sars CoV-2. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i pogłębienie wiedzy uczestników zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie według autorskiego, opracowanego przez niego szczegółowo programu, uwzględniającego specyfikę Projektu i wskazany zakres merytoryczny.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80510000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 800,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information